Sunda Resort Krabi | Special offers | book and review

Special Offers

 

Daily Discount 20% OFF including ABF

 • Room Type : All Room Type
 • Booking Period : Now – 31 Oct. 15
 • Treavel Period : Now – 31 Oct. 15
 • Policy : No show , Early check-out or Cancellation will be charged
  One Night.
Book Now

Early Bird – 30 % Off. ( จองก่อนวันเข้าพัก 60 วัน )

 • ประเภทห้อง : ทุกประเภทห้องพัก
 • ระยะเวลาจอง : ตอนนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2558
 • ระยะเวลาในการเข้าพัก: ตอนนี้ – 31 ตุลาคม 2558
 • ไม่สามารถเข้าพักได้ : 20 ธ.ค. 57 – 10 ม.ค. 57 และ 11 เม.ย. 58 – 15 เม.ย.
 • เงื่อนไขการจอง :
  - ราคารวมอาหารเช้าและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว.
  - ชำระเงินเต็มจำนวนในวันที่จอง.
  - ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเข้าพักได้
  - ไม่เข้าพัก หรือเช็คเอ้าก่อนเวลา ชำระค่าธรรมเนียมเต็มจำนวน
Book Now

Quick Reservation

Sunda Sand Sea Promotion

Sunda Sand Sea Promotion

Communication

tripadvisor

STATCOUNTER