Sunda Resort Krabi | Special offers | book and review

Special Offers

 

Daily Discount 20% OFF including ABF

 • Room Type : All Room Type
 • Booking Period : Now – 31 Oct. 15
 • Treavel Period : Now – 31 Oct. 15
 • Policy : No show , Early check-out or Cancellation will be charged
  One Night.
Book Now

โบนัสไนท์ ( พัก 3 คืน จ่ายเพียง 2 คืน)

 • ประเภทห้อง : ทุกประเภทห้องพัก
 • ระยะเวลาจอง : วันนี้ – 30 เมษายน 2557
 • ช่วงเวลาเข้าพัก : 1 พฤษภาคม 2557 – 31 พฤษภาคม 2557
 • พักขั้นต่ำ : พักอย่างน้อย 3 คืน ( คืนที่ 3 พักฟรี )
 • Policy :
  - ราคารวมอาหารเช้าและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว.
  - ชำระเงินเต็มจำนวนในวันที่จอง.
  - ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเข้าพักได้
  - ไม่เข้าพัก , เช็คเอ้าก่อนเวลาหรือยกเลิกการเข้าพัก
  จะต้องชำระค่าธรรมเนียมเต็มจำนวน
Book Now

Quick Reservation

Sunda Sand Sea Promotion

Sunda Sand Sea Promotion

Communication

tripadvisor

STATCOUNTER